Personlig Träning - Barn- & Ungdom

Är det farligt för barn och ungdomar att styrketräna? Kan barn och ungdomar träna likadant som vuxna? Barn och ungdomsträning har länge varit ett hett omdiskuterat ämne, forskningen pekar dock klart åt ett och samma håll, barn och ungdomar rör på sig för lite! Som resultat av detta påverkas benmineraltäthet, kondition, rörelsemönster med mera. 
Varierad träning för barn och ungdomarna ska innehålla både belastande och pulshöjande delar. Det finns idag heller inga belägg för att styrketräning som anpassas efter individens biologiska ålder och förutsättningar är förknippat med ökad skaderisk, snarare tvärtom.          
Under puberteten ändras kroppen både på insidan och utsidan. Av samma anledning påverkas även hur vi bör och ska träna. Barn och ungdomar ska inte träna likadant som vuxna utan anpassat efter sin biologiska ålder, var de befinner sig i puberteten.

PRISER  
PT BARN- & UNGDOM
  • 1 timme - 750kr
  • Abonnemang 699kr
Gäller 2-4 tillfällen / månad.
6 månaders bindningstid, 2 månaders uppsägningstid.

Priserna gäller för barn & ungdomar tom. 16 år. 
Alla priser är inkl. moms

Se även Förälder/Barn träning.